פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 General Enquiries

All Enquiries

 Sales

Anything regarding our products. Pre-sales

 Billing

Issues or concerns regarding a payment

 Technical Support

Problems or queries regarding an active service

 Abuse/DMCA Take down Requests

Is a website or server hosted by us abusing or breaking any law? Let us know.